Instagram video indir

ABD’den güçlü gelen veriler

Endekste dünkü satışların devam edebileceğini ve endeksin 1.390/95 bölgesine kadar gerileyebileceğini öngörüyoruz. (Ziraat Yatırım) *Yeşil ok …
ABD'den güçlü gelen veriler ÇağrıMerkezin

Endekste dünkü satışların devam edebileceğini ve endeksin 1.390/95 bölgesine kadar gerileyebileceğini öngörüyoruz. (Ziraat Yatırım)

ABD'den güçlü gelen veriler ÇağrıMerkezin

*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.

ABD’den güçlü gelen veriler, başarılı aşılanma süreci ve yeni yatırım planları tahvil faizleri ve borsalarda yukarı yönlü risklerin devam edebileceğine yönelik katalizörler olsa da piyasa ile söz konusu gelişmeler arasında kısa vadeli senkronizasyon zayıf. Bu sabah da ABD on yıllık tahvil faizinde sakin görüntü sürerken, borsalarda net bir yön yok. Yurtiçinde ise kur, faiz ve CDS’te sakin bir seyir gözlense de dün BIST100 endeksi genele yayılan satışlarla karşılaştı. Bu hafta, mevcut faiz seviyeleri nedeniyle endekste yükseliş potansiyelinin sınırlı olduğunu ve endeksteki tepkinin hacimsiz gerçekleştiğini belirtmiştik. Buna ek olarak yabancının satış tarafında olmaya devam etmesi de risk unsuru. Teknik olarak da kısa vadeli grafiklerde dönüş formasyonu (omuz baş omuz) gözleniyor. Bu kapsamda, endekste dünkü satışların devam edebileceğini ve endeksin 1.390/95 bölgesine kadar gerileyebileceğini öngörüyoruz.

ABD'den güçlü gelen veriler ÇağrıMerkezin
       
ABD'den güçlü gelen veriler ÇağrıMerkezin

 

MAKROEKONOMİ

ABD'den güçlü gelen veriler ÇağrıMerkezin    

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı. Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahmini %6 seviyesinde korunurken, IMF küresel büyüme tahminini  yıl sonu için %6’ya çekerek yukarı yönlü revize etti. Gerekçe olarak ise büyük ülkelerdeki mali teşvikler, artan aşılama ve azalan mobiliteye ekonomik faaliyetlerin devam eden adaptasyon süreci gösterilmekte. Devasa politika tedbirleri ile olası daha kötü ekonomik sonuçların engellendiği, salgından çıkış sinyallerinin alındığı fakat belirsizliklerin devam ettiği belirtilmekte. Ekonomik toparlanmanın gücünün küresel ölçekte hızlı aşılama sürecine bağlı olduğu vurgulanmakta.

  • Ekonomik toparlanmada ülkeler ve sektörler arası farklılaşmanın olduğu ve GOÜ’lerin gelişmiş ekonomilerden daha fazla etkilenmesinin beklendiğinin altı çizilmekte. Salgının yarattığı işgücü piyasasındaki zorlukların devam ettiği ve genç ve vasıfsız işçilerin (düşük yetenekli, lower-skilled) daha fazla etkilendiği belirtilmekte. 
  • Son olarak para politikası ile ilgili olarak ise gelişmiş ülkelerdeki parasal genişlemenin GOÜ’lere de finansal rahatlık sağladığı fakat önümüzdeki süreçte bu durumun zorluklar yaratabileceğinin altı çizilmekte. Sürpriz parasal sıkılaşmaya gidilmesi durumunda GOÜ’lerden portföy çıkışları olabileceği ve bu açıdan gelişmiş ülkelerin para politikalarını nasıl uygulayacaklarını belirtmelerinin önemine dikkat çekilmekte. Yükselen piyasa ekonomilerine de finansal şoklara dayanıklı olmak adına daha şeffaf ve kural bazlı para ve mali politika çerçevesi uygulanması tavsiye edilmekte. 

ABD'den güçlü gelen veriler ÇağrıMerkezin
Dün IMF ayrıca Küresel Finansal İstikrar Raporu’nu yayınladı. Raporda sıradışı politika önlemlerinin finansal koşulları rahatlattığı ve finansal riskleri sınırladığı fakat salgın döneminde alınan tedbirlerin bazı istenmeyen sonuçlar doğurabileceği belirtilmekte. Diğer rapora benzer şekilde toparlanmanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklılaşmasının beklenildiği vurgulanırken, büyük dış finansman ihtiyaçları göz önüne alındığında ABD faizlerindeki kalıcı bir artışın birçok GOÜ’de finansal koşulları sıkılaştırılabileceği uyarısı yapılmakta. Sektör ve firma büyüklüğüne de bağlı olmakla birlikte kurumsal tarafta borç yükünün arttığına işaret edilmekte. Karlılık ve kredi risklerindeki artışın bankaların risk iştahları üzerinde etkili olmasının olası olduğu belirtilmekte.

  • Raporun ikinci bölümünde ise gevşek finansal koşullarla finans dışı şirketlerin ve hanehalkının artan kaldıraç oranına ilişkin değerlendirmeler yer almakta. Kısa vadede büyüme için gerekli politikaların uygulanmasının kaldıraç oranlarını artırdığı ve bunun da orta vadeli büyüme için aşağı yönlü risk oluşturabileceği vurgulanmakta. Bu açıdan kısa vadede destekleyici politikaların böyle bir risk barındırdığı ve belirli makro ihtiyati tedbirlerin erken şekilde alınması konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtilmekte.
  • Raporun son bölümünde salgının ticari gayrimenkul sektörüne etkisine yönelik uyarılar yer almakta. Bazı ekonomilerde aşırı değerleme sinyalleri olduğu ve bunun da diğer kırılganlıklarla etkileşime girmesi durumunda gelecekteki büyümeye yönelik aşağı yönlü riskleri artırdığı belirtilmekte. 

Yurt dışı tarafta bugün veri takvimine bakıldığında,

 

ABD tarafında, günün odak noktasında TSİ 21’de ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 16-17 Mart tarihli FOMC toplantı tutanaklarının yayınlanması olacak. Fed, mart ayındaki toplantısında, federal fonlama faiz aralığını %0-%0,25 aralığında sabit bırakmış ve varlık alım programının hızında ve tahvil alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde değişiklik yapmamıştı. Tahvil alımlarının, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde önemli ölçüde ilerleme sağlanana kadar sürdürüleceği vurgusu yinelenmişti. Son toplantıda diğer büyük küresel merkez bankalarının aksine yükselen uzun vadeli tahvil faizlerine karşı herhangi bir adım atılmamıştı. Buna ilişkin ve varlık alımlarının ne zaman azaltılacağına dair değerlendirmeler takip edilecektir. Ayrıca Fed, son toplantısında projeksiyonlarını da paylaşmıştı. Buna göre Fed, büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, faiz oranlarına ilişkin tahminlerinde ise değişikliğe gitmemişti. Fed daha önceki pozisyonunu koruyarak 2023 yılı sonuna kadar faizlerde artış beklememekteydi.

Ayrıca ABD’de TSİ 16’da Chicago Fed Başkanı Charles Evans’ın konuşması takip edilecek. Bunun yanında, ABD’de TSİ 15.30’da şubat ayına ilişkin dış ticaret dengesi verisi açıklanacak.
 
Avrupa tarafında ise, bölge genelinde mart ayına ilişkin hizmet PMI nihai verileri açıklanacak. Avrupa tarafında, öncü verilere göre hizmet PMI’lar mart ayında artan vakalar ve sıkılaştırılan veya süresi uzatılan kısıtlayıcı tedbirler ve aşılamanın yavaş ilerlemesine karşın Almanya ve İngiltere’de daralma bölgesinden büyüme bölgesine geçerken, diğer bölgelerde ise 50 eşik seviyesinin altında daralma bölgesindeki düşüşlerini yavaşlattıkları gözlenmişti.
 
Ayrıca bugün TSİ 21’de IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve TSİ 20’de Dünya Bankası Başkanı David Malpass’ın IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları’nda gerçekleştireceği konuşmalar takip edilecek. Öte yandan, bugün G-20 Ülkeleri Maliye Bakanları Toplantısı başlayacak ve 2 gün sürecek.
 
Yurt içi tarafta ise, TSİ 17’de mart ayına ilişkin DHMİ uçuş istatistikleri takip edilecek. Şubat ayı DHMİ istatistiklerine göre iç hat yolcu sayısı aylık %10,6 artarken, geçtiğimiz senenin aynı ayıyla kıyaslandığında %45,7 düşük kalmıştı. Net hizmet gelirleri açısından öncü veri olan dış hat yolcu sayısı ise aylık bazda düşüşünü sürdürerek ve aylık %10,2, yıllık bazda ise %69,2 düşük kalmıştı.
 
Ayrıca TSİ 17.30’da mart ayına ilişkin Hazine nakit bütçe dengesi verisi açıklanacak. Hazine mart ayı iç borçlanma stratejisinde 31,2 milyar TL iç borçlanma gerçekleştireceğini ve toplamda 21,9 milyar TL anapara ödemesi yapacağını ve böylelikle 9,3 milyar TL net iç borçlanma yapacağını belirtmişti. Stratejide hedeflenen iç borçlanma miktarı 31,2 milyar TL iken hesaplamalarımıza göre Hazine mart ayında yaklaşık 23,2 milyar TL ile hedeflenenin altında borçlandı. Böylelikle net iç borçlanmasının yaklaşık 1,3 milyar TL olduğunu öngörüyoruz. Hazine mart ayında dış borçlanmaya gitmedi. Stratejiye göre 27,6 milyar TL net dış borç ödemesi gerçekleştirdi. Net borç ödemesinin böylelikle mart ayında 26,3 milyar TL olduğunu öngörmekteyiz. Günlük TCMB Analitik Bilançosu’nda Hazine hesabı 179 milyar TL’den mart sonunda 217,3 milyar TL’ye yükseldi, bunun sonucunda martta Hazine nakit dengesinin fazla vereceğini tahmin etmekteyiz.
 
TCMB mart ayı aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. B ve C enflasyon göstergeleri yıllık bazda artarken eğilimlerinde azalma olmasına rağmen yüksek seviyelerini koruduğu vurgulanmakta. 

  • Hizmet fiyatlarında yıllık enflasyonun yükseldiği, normalleşme adımlarının özellikle lokanta-otel, eğlence hizmetleri fiyatları belirgin olmak üzere bazı alt grupları yukarı yönlü etkilediği ve ÖİV’deki artışın gecikmeli yansımaları ile hizmet enflasyonunun yukarı yönlü etkilendiği belirtilmekte. Diğer hizmetlerde özellikle eğitim sektörüne yönelik KDV indirimlerinin sona ermesi ile fiyat artışlarının olduğu vurgulanmakta. 
  • Temel mal enflasyonunda enflasyonun yukarı yönlü olduğu belirtilmekte. Giyim ve ayakkabıda yıllık enflasyon artarken, dayanıklı mallarda sınırlı ölçüde gerilediği vurgulanmakta. Diğer temel mallarda geçen ay ilaç fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkisinin faktör olduğu belirtilmekte.  
  • Enerji grubundaki yıllık enflasyonunun baz etkisinin de katkısıyla artmakta olduğu belirtilirken akaryakıt fiyatlarının petrol fiyatlarındaki artışa ve kurdaki gelişmelere karşın eşel mobil uygulaması sayesinde aylık bazda düştüğü ve enerji grubundaki enflasyonu sınırlamaya devam ettiği vurgulanmakta. 
  • Gıda enflasyonunun aylık bazda artarken yıllık bazda düştüğü, işlenmemiş gıda grubunda yıllık enflasyon gerilerken, işlenmiş gıda grubunun ise sınırlı yükseldiği belirtilmekte. Ayrıca taze meyve ve sebze grubunda aylık bazda gerileme olduğu ve gıda fiyatlarındaki görünüme katkı yaptığı vurgulanmakta. 
  • ÜFE’nin uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş ve TL’deki yakın dönemdeki görünüm ve arz sıkıntılarının etkisiyle aylık ve yıllık bazda belirgin arttığı ve TÜFE üzerindeki ÜFE kaynaklı baskıların güçlenerek devam ettiği belirtilmekte.  

ŞİRKET HABERLERİ 

Brisa (BRISA, Sınırlı Pozitif): 09 Nisan 2021 tarihinde süresi dolan Aksaray fabrikası için alınan 09.10.2013 tarihli yatırım teşvik belgesi, 5 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde verilen 1 yıl uzatım imkanı kullanılarak 09.04.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Sınırlı Pozitif): İştiraki Tarkim Bitki Koruma A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile; şirketin halka arz çalışmalarına başlamasına karar vermiştir. Tarkim Bitki Koruma A.Ş.’nin sermayesinin %40’ı Şirkete, %60’ı ise hakim ortağı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne aittir.

Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Turkcell, Superonline halka arzı için yerli ve uluslararası bankalarla halka arz sürecini yönetmeleri için temas kurmaya başladı. TCELL hisseleri dün %2,8 yükseliş kaydetti.

23 Şubat 2021 Tarihli Turkcell Raporumuz için tıklayınız…

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): 119 gün vadeli 200mn TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla SPK’ya başvuru yapılmıştır.

10 Şubat 2021 Tarihli Vakıfbank Raporumuz için tıklayınız…

SEKTÖR HABERLERİ 

Demir-Çelik: Avrupa Birliği’nin, dünyayla birlikte Türk demir çelik ürünlerine uyguladığı kota ve ek vergilerde 3 yıllık süre haziran sonunda dolarken, hem Türk üreticiler hem de Avrupalı çelik tüketicileri yaptırımların uzatılmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), AB Komisyonu’na gönderdiği yazıda, AB’nin Türkiye ile imzalanan serbest ticaret anlaşmaları ve Gümrük Birliği’ne rağmen uyguladığı bu yaptırımların adil olmadığına dikkat çekti. Türkiye’nin AB’ye ihracatının son 2 yılda yüzde 34 azaldığı vurgulanarak, yaptırımların kaldırılması istendi. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, Almanya’nın da aralarında bulunduğu 12 ülke ekonomi bakanının AB Komisyonu’na yaptırımların uzatılması için başvurduğunu belirterek, “Bizler de Mart ayında yapılan çelik ortak komitesi hazırlık toplantısında uzatmanın hakkaniyete, adil ve serbest ticaret anlayışına uygun olmadığını söyledik. TÇÜD olarak da görüşlerimizi komisyona yazılı olarak bildirdik” dedi. Kaynak: Hürriyet

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ 

İhlas Ev Aletleri (IHEVA): Şirket hisse başına brüt 0,0100TL (net 0,0085TL) kar payı dağıtımı Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen son nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs olup, dünkü kapanış fiyatına göre temettü verimi %0,7 olarak hesaplanmaktadır.

Sinpaş GYO (SNGYO): Şirket 01 Ocak 2021 – 06 Nisan 2021 tarihleri arasında 144 adet konut ve 7 adet ticari ünite olmak üzere toplam 151 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç) 221,6mn TL’dir. Yine aynı tarih aralığında 139 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir. Şirket iştiraki Kızılbük GYO portföyünde bulunan Kızılbük Devremülk Projesine ait 01 Ocak 2021 – 06 Nisan 2021 tarihleri arasında 2.051 adet devremülk satışını (ön satış) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam (KDV Hariç) 172,8mn TL ciro elde etmiştir. (Not: Devremülkler birer hafta olarak satışı gerçekleşmektedir.)

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 01 Ocak 2021 – 06 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan konut ve ticari ünite satışlarından 221,6TL, devremülk satışlarından 172,8mnTL olmak üzere toplam 394,4mn TL (KDV Hariç) ciro elde edilmiştir.

Link Bilgisayar (LINK): Şirket hisse başına brüt 0,2941TL (net 0,2500TL) kar payı dağıtımı Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen son nakit kar payı hak kullanım tarihi 11 Mayıs olup, dünkü kapanış fiyatına göre temettü verimi %0,7 olarak hesaplanmaktadır.

Türk İlaç (TRILC): T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı ihtiyacı için 14.04.2021 tarihinde yapılacak olan 100.000 doz at kaynaklı kuduz immunglubolin aşısı alımı için Hindistan’da yerleşik Haffkine Bio Pharmaceutical firması tarafından ihaleye katılım için Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.ne yetkilendirme belgesi verilmiştir. Tahmini satış tutarı 1mn USD olarak öngörülmektedir. Söz konusu üretici firma ile at kaynaklı kuduz immunglubolin antisera aşı üretimi için teknoloi transferi görüşmelerinin ilk basamağı da tamamlanmıştır.

Yükselen Çelik (YKSLN): Şirket hisse başına brüt 0,0344TL (net 0,0292TL) kar payı dağıtımı Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Ekim olup, dünkü kapanış fiyatına göre temettü verimi %0,7 olarak hesaplanmaktadır.
 
FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %19 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 72 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama tutarı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 348 milyar TL  oldu.
ABD'den güçlü gelen veriler ÇağrıMerkezin
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,70 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %1,65-%1,72 bandında hareketin ardından %1,66 seviyesinden günü kapattı.

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde genel olarak faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta faizlerde 10 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta faizlerde 20 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü. 

ABD'den güçlü gelen veriler ÇağrıMerkezin

 

Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Küresel piyasalar ÇağrıMerkezin
Read More

Küresel piyasalar

Dün piyasalarda neler oldu? Dün ABD piyasaları, FOMC toplantısında Fed Başkanı Powell’ın destekleyici mesajlarına karşın, varlık fiyatlarının ...
Teknik seviyeler ÇağrıMerkezin
Read More

Teknik seviyeler

BIST100 Endeksi dün +2,2% değer kazanarak 1409 seviyesinde kapatti. Gün içerisinde 29 puanlık band içerisinde hareket etti. • BIST100 Endeksi dün ...
Youtube video indir