Instagram video indir

Piyasadan haberler

FROTO… Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, Genel Kurul tarafından da onaylanmıştır. Esas …

FROTO… Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, Genel Kurul tarafından da onaylanmıştır. Esas Sözleşme değişikliği tescil edilmiştir.

ADESE, ITTFH… İstiklal Mah. Saraçoğlu Cad.N109/A Karatay / KONYA ” SARAÇOĞLU” şubesinin demirbaşlarının Beşyol Avm. Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. ‘ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; Doğu İstasyon Mah.Nezir Büyükcengiz Cad.N33 Sarayönü / KONYA ” SARAYÖNÜ” şubesinin demirbaşlarının Bericen Turizm Otom. Gıda ve Kuy. San. Tic. Ltd. Şti. ‘ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; İlgili devir işlemi bedellerinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazaların devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

AKMGY… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Sermaye ve Paylar’ başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.03.2021 tarih ve E-12233903-340.08-4151 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

AKYHO… Şirketin % 51 oranında ortağı olduğu Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 02.04.2021 tarihli yönetim kurulu kararı gereği yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında nakit sermaye artırımına ilişkin, yeni pay alma haklarının kullanım esaslarını belirleyen Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nin sermayesinin 100.000,00 TL’sından, 40.000.000,00 TL’sına nakden karşılanmak suretiyle çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde iştirak edilmek suretiyle katılarak, yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına, Bu açıklamalar uyarınca belirlenecek olan toplam sermaye koyma borcunun 25.000.000,00 TL’sının, sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesine ve bu hususun Şirket’e bildirilmesine karar verilmiştir.

DARDL… Şirket 02.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 23.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararının 3.maddesinde yer alan Mart 2023 tarihinden başlayarak yapılması planlanan ‘’Dondurulmuş Deniz Ürünleri Üretim Tesisi” yatırımının yerinin verimlilik açısından daha uygun olacağı gerekçesi ile Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmesine, Bu amaçla Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde sahip olunan 112.411 m2 yere ilave olarak (halen Çanakkale -Kepez’de kurulu tesisin de bu adrese taşınma olasılığını dikkate alarak) bu yere bitişik konumdaki 4.460 m2 yerin daha satın alınmasına, karar verilmiştir.

DESA… Ankara Atakule, Çankaya Mah. Çankaya Cad. 1a -1b Apt. N1B/50 Çankaya/ANKARA (Adres kodu:3403922671) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara Atakule Samsonite Mağazası ünvanlı Şubenin, Akasya Alışveriş Merkezi, Acıbadem Mah. Çeçen Sok. N25 1. Bodrum Kat N89 Acıbadem/Üsküdar/İSTANBUL (Adres kodu:3224217756) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş Akasya Avm Samsonite Mağazası ünvanlı Şubenin kapatılmasına karar verilmiştir.

FADE… Şirket Fade Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş., Dünya’da en önemli gelişme alanlarından birisi olan; “BİYOTEKNOLOJİ” alanında, Bitki BİYOTEKNOLOJİ çalışmalarına dayalı yatırım yapma kararı almıştır. Bu kapsamda; gerekli ön araştırmaların, kapsamlı fizibilitelerin, tüm teknik ve gerekli teknolojik yapılabilir etütlerin, konu ile alakalı piyasa araştırmalarının, ilgili teknolojik saha ziyaretlerinin yürütülmesine, Yönetim Kurulu olarak karar verilmiştir.

FROTO… Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, Genel Kurul tarafından da onaylanmıştır. Esas Sözleşme değişikliği tescil edilmiştir.

GSDDE… Şirketin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketin yasal kayıtlarında yer alan, 6.689.001,31 TL 2020 yılı net karının 334.450,06 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 6.354.551,25 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılması ve Şirketin konsolide TFRS mali tablolarındaki 17.135 Bin TL 2020 yılı net zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve Şirketin konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 334 Bin TL ayrılmasının Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’na önerilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

GSDHO… Şirketin yasal kayıtlarında yer alan 399.921.038,34 TL 2020 yılı net karından 15.980.552,09 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 383.940.486,25 TL tutarındaki kısmın ve 48.507 Bin TL 2020 yılı konsolide TFRS net karından 15.981 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 32.526 Bin TL tutarındaki kısmın olağanüstü yedek akçelere ayrılmasının, Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’na önerilmesine, karar verilmiştir.

ISGSY… Bağlı ortaklık Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.’nin 29.12.2020 tarihli 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında 6 numaralı gündem maddesinde alınan yönetim kurulunun yapısı ve üyelerin seçimine ilişkin esas sözleşme tadili kararının iptali talebiyle Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2021/285 dosya numarası ile dava açılmış olup, duruşma günü 26 Mayıs 2021 olarak belirlenmiştir. Dava sürecinde önemli gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

 ISKPL… Yurtdışından alınacak olan metalize üretim hattının teknik detayları ve özellikleri netleştirilmiş olup, üretici firma ile mutabakata varılmıştır. Üretim hattının 2021 yılının Eylül ayı içinde Türkiye’de olması planlanmaktadır. Uzun süredir araştırması yapılan yeni ürünümüz ile Işık Plastik endüstriyel ürün portföyünün zenginleşmesi amaçlanmaktadır. 1 milimetre kalınlıktan başlayacak olan aynalı levha üretimi hem Avrupa’da hem de Amerika’da kullanılan ebatlarda üretilebilecek olup bu sayede ihracat taleplerine eksiksiz cevap verilebilmesi amaçlanmaktadır. Gümüş, altın gibi farklı renklerde üretimi olan aynalı levhalar arka tarafı koruyucu boya kaplamalı veya kendinden yapışkanlı lamine edilmiş bant olmak üzere farklı seçeneklerde müşterilere sunulacaktır. Özellikle mobilya, dekorasyon ve otomotivde kullanılan, cam ürünlere göre işlenmesi daha kolay, daha hafif ve güvenli olan “ayna kaplı endüstriyel plastik levhalar” ile Amerika, İtalya ve Uzakdoğu’dan yapılan ithalatın azaltılması ve ihracata da katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

MGROS… Şirketin, ekli listede belirtilen 20 adet Migros, 12 adet Migros Jet ve 1 adet Toptan formatında toplam 33 satış mağazası Mart ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Mart 2021 itibariyle Şirketin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.330’dur. Şirketin toplam net satış alanı 1 milyon 573 bin metrekareye ulaşmıştır.

PRKAB… 13.10.2020 tarihli KAP açıklaması ile; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi için Şirket ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. ‘nin oluşturduğu DB.KAB. 19 Adi Ortaklığı tarafından verilen teklifin en düşük ikinci teklif olduğu ve İhalenin teknik değerlendirme aşamasında olduğu duyurulmuştu. TEİAŞ’ın talebi üzerine ihaleye verilen teklifin geçerlilik süresi uzatılmış olup değerlendirme süreci devam etmektedir.

PSDTC… 31.03.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2020 yılı karının dağıtılması yönünde yönetim kurulumuza verilen yetkiye istinaden, 2020 yılına ait kar payının 05/04/2021 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

RTALB… COVID-19 virüsünün tespitinde faydalanılan ve şirkete ait olan Diagnovital® HS SARS-CoV-2 Real Time PCR Kit, v2.0′ inin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi’ne kaydı gerçekleşmiştir. Bu kit formülasyon açısından Diagnovital HS SARS-CoV-2 Real-Time PCR Kit ile aynıdır. Tarama süreleri; sağlık personelleri bakımından zaman tasarrufunu ve sağlık personellerinin aynı mesai içerisinde daha fazla çalışma yapabilmelerini sağlamak amaçlarıyla, validasyonlar sonrası kısaltılmıştır. Böylelikle Diagnovital®HS SARSCoV-2 Real Time PCR Kit’in, 2. Versiyonu olarak hizmete sunulmuştur. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından bugün ( 02.04.2021 tarihinde) Şirkete 800.000 adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kiti sipariş edilmiştir. SILVR… Şirket ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında şirket üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından 1.995.512,00 TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.

SISE… Yaklaşık 400 Milyon Türk Lirası yatırım ile soğuk tamiri tamamlanan ve Türkiye’deki 6. düzcam hattı yatırımımız olan Yenişehir Fabrikasındaki 240 Bin Ton/yıl kapasiteli fırınımız bugün itibariyle ateşlenmiştir. SMRFA… Şirket paylarında öngörülmesi planlanan İmtiyazlı Grupların kaldırılmasına ilişkin, 02.04.2021 tarihli ve 011 nolu Yönetim Kurulu Kararı ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922900

TSPOR… Şirket ile Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. arasında, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Mekap Deri, Şirkete, reklam ve sponsorluk bedeli olarak toplam 1.900.000.-TL+KDV ödeyecektir.

UTPYA… Şirketimiz mülkiyetinde bulunan “Utopia World Hotel’in satış süreci Adalı Otelcilik Tur. Org. Tic. A.Ş. ile görüşmelerin olumlu sonuçlanması ile birlikte 30.03.2021 tarihi itibariyle sona ermiştir. Şirketimiz turizm sektörünün konjonktürel gelişmelere yüksek duyarlılığından ötürü bu sektördeki faaliyetlerine son verme kararı almıştır. Bu satış sonucunda şirketimiz finansal olarak güçlü hale gelmiştir. Finansal güce ulaşmamız ile birlikte geleceğe dönük hedeflerimiz üzerine yoğunlaşmış iken Borsa İstanbul’un Pazar değişikliği kararı ile karşılaşmış bulunmaktayız. Borsa İstanbul yönetimi tarafından, şirketimize ait otel’in satış sürecinin tamamlandığına ilişkin 30.03.2021 tarihli kap açıklamamız sonrasında şirketimiz paylarının yakın izleme pazarına alındığı bilgisi tüm yatırımcılarımıza ve tarafımıza ulaşmıştır. Borsa İstanbul tarafından alınan bu karar konusunda şirketimizin bir bilgisi olmadığını, şirketimizin de tüm pay sahipleri ile eş zamanlı olarak bu kararı öğrendiğini ve şirketimiz yönetim kurulunun bu kararın düzeltilmesi için her türlü girişimde bulunacağını belirtmek isteriz.

VKGYO… 02 Nisan 2021 tarihli Şirket 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ekte yer alan kâr dağıtım tablosu onaylanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922970

VESBE… 15.03.2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuruya dair onay SPK’nın 01.04.2021 tarihli ve 2021/17 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.

ADESE, ITTFH… İstiklal Mah. Saraçoğlu Cad.N109/A Karatay / KONYA ” SARAÇOĞLU” şubesinin demirbaşlarının Beşyol Avm. Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. ‘ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; Doğu İstasyon Mah.Nezir Büyükcengiz Cad.N33 Sarayönü / KONYA ” SARAYÖNÜ” şubesinin demirbaşlarının Bericen Turizm Otom. Gıda ve Kuy. San. Tic. Ltd. Şti. ‘ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; İlgili devir işlemi bedellerinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazaların devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

AKMGY… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Sermaye ve Paylar’ başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.03.2021 tarih ve E-12233903-340.08-4151 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

AKYHO… Şirketin % 51 oranında ortağı olduğu Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 02.04.2021 tarihli yönetim kurulu kararı gereği yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında nakit sermaye artırımına ilişkin, yeni pay alma haklarının kullanım esaslarını belirleyen Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nin sermayesinin 100.000,00 TL’sından, 40.000.000,00 TL’sına nakden karşılanmak suretiyle çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde iştirak edilmek suretiyle katılarak, yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına, Bu açıklamalar uyarınca belirlenecek olan toplam sermaye koyma borcunun 25.000.000,00 TL’sının, sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesine ve bu hususun Şirket’e bildirilmesine karar verilmiştir.

DARDL… Şirket 02.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 23.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararının 3.maddesinde yer alan Mart 2023 tarihinden başlayarak yapılması planlanan ‘’Dondurulmuş Deniz Ürünleri Üretim Tesisi” yatırımının yerinin verimlilik açısından daha uygun olacağı gerekçesi ile Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmesine, Bu amaçla Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde sahip olunan 112.411 m2 yere ilave olarak (halen Çanakkale -Kepez’de kurulu tesisin de bu adrese taşınma olasılığını dikkate alarak) bu yere bitişik konumdaki 4.460 m2 yerin daha satın alınmasına, karar verilmiştir.

DESA… Ankara Atakule, Çankaya Mah. Çankaya Cad. 1a -1b Apt. N1B/50 Çankaya/ANKARA (Adres kodu:3403922671) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara Atakule Samsonite Mağazası ünvanlı Şubenin, Akasya Alışveriş Merkezi, Acıbadem Mah. Çeçen Sok. N25 1. Bodrum Kat N89 Acıbadem/Üsküdar/İSTANBUL (Adres kodu:3224217756) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş Akasya Avm Samsonite Mağazası ünvanlı Şubenin kapatılmasına karar verilmiştir.

FADE… Şirket Fade Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş., Dünya’da en önemli gelişme alanlarından birisi olan; “BİYOTEKNOLOJİ” alanında, Bitki BİYOTEKNOLOJİ çalışmalarına dayalı yatırım yapma kararı almıştır. Bu kapsamda; gerekli ön araştırmaların, kapsamlı fizibilitelerin, tüm teknik ve gerekli teknolojik yapılabilir etütlerin, konu ile alakalı piyasa araştırmalarının, ilgili teknolojik saha ziyaretlerinin yürütülmesine, Yönetim Kurulu olarak karar verilmiştir.

FROTO… Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, Genel Kurul tarafından da onaylanmıştır. Esas Sözleşme değişikliği tescil edilmiştir.

GSDDE… Şirketin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketin yasal kayıtlarında yer alan, 6.689.001,31 TL 2020 yılı net karının 334.450,06 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 6.354.551,25 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılması ve Şirketin konsolide TFRS mali tablolarındaki 17.135 Bin TL 2020 yılı net zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve Şirketin konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 334 Bin TL ayrılmasının Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’na önerilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

GSDHO… Şirketin yasal kayıtlarında yer alan 399.921.038,34 TL 2020 yılı net karından 15.980.552,09 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 383.940.486,25 TL tutarındaki kısmın ve 48.507 Bin TL 2020 yılı konsolide TFRS net karından 15.981 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 32.526 Bin TL tutarındaki kısmın olağanüstü yedek akçelere ayrılmasının, Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’na önerilmesine, karar verilmiştir.

ISGSY… Bağlı ortaklık Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.’nin 29.12.2020 tarihli 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında 6 numaralı gündem maddesinde alınan yönetim kurulunun yapısı ve üyelerin seçimine ilişkin esas sözleşme tadili kararının iptali talebiyle Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2021/285 dosya numarası ile dava açılmış olup, duruşma günü 26 Mayıs 2021 olarak belirlenmiştir. Dava sürecinde önemli gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

 ISKPL… Yurtdışından alınacak olan metalize üretim hattının teknik detayları ve özellikleri netleştirilmiş olup, üretici firma ile mutabakata varılmıştır. Üretim hattının 2021 yılının Eylül ayı içinde Türkiye’de olması planlanmaktadır. Uzun süredir araştırması yapılan yeni ürünümüz ile Işık Plastik endüstriyel ürün portföyünün zenginleşmesi amaçlanmaktadır. 1 milimetre kalınlıktan başlayacak olan aynalı levha üretimi hem Avrupa’da hem de Amerika’da kullanılan ebatlarda üretilebilecek olup bu sayede ihracat taleplerine eksiksiz cevap verilebilmesi amaçlanmaktadır. Gümüş, altın gibi farklı renklerde üretimi olan aynalı levhalar arka tarafı koruyucu boya kaplamalı veya kendinden yapışkanlı lamine edilmiş bant olmak üzere farklı seçeneklerde müşterilere sunulacaktır. Özellikle mobilya, dekorasyon ve otomotivde kullanılan, cam ürünlere göre işlenmesi daha kolay, daha hafif ve güvenli olan “ayna kaplı endüstriyel plastik levhalar” ile Amerika, İtalya ve Uzakdoğu’dan yapılan ithalatın azaltılması ve ihracata da katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

MGROS… Şirketin, ekli listede belirtilen 20 adet Migros, 12 adet Migros Jet ve 1 adet Toptan formatında toplam 33 satış mağazası Mart ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Mart 2021 itibariyle Şirketin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.330’dur. Şirketin toplam net satış alanı 1 milyon 573 bin metrekareye ulaşmıştır.

PRKAB… 13.10.2020 tarihli KAP açıklaması ile; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi için Şirket ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. ‘nin oluşturduğu DB.KAB. 19 Adi Ortaklığı tarafından verilen teklifin en düşük ikinci teklif olduğu ve İhalenin teknik değerlendirme aşamasında olduğu duyurulmuştu. TEİAŞ’ın talebi üzerine ihaleye verilen teklifin geçerlilik süresi uzatılmış olup değerlendirme süreci devam etmektedir.

PSDTC… 31.03.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2020 yılı karının dağıtılması yönünde yönetim kurulumuza verilen yetkiye istinaden, 2020 yılına ait kar payının 05/04/2021 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

RTALB… COVID-19 virüsünün tespitinde faydalanılan ve şirkete ait olan Diagnovital® HS SARS-CoV-2 Real Time PCR Kit, v2.0′ inin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi’ne kaydı gerçekleşmiştir. Bu kit formülasyon açısından Diagnovital HS SARS-CoV-2 Real-Time PCR Kit ile aynıdır. Tarama süreleri; sağlık personelleri bakımından zaman tasarrufunu ve sağlık personellerinin aynı mesai içerisinde daha fazla çalışma yapabilmelerini sağlamak amaçlarıyla, validasyonlar sonrası kısaltılmıştır. Böylelikle Diagnovital®HS SARSCoV-2 Real Time PCR Kit’in, 2. Versiyonu olarak hizmete sunulmuştur. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından bugün ( 02.04.2021 tarihinde) Şirkete 800.000 adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kiti sipariş edilmiştir. SILVR… Şirket ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında şirket üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından 1.995.512,00 TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.

SISE… Yaklaşık 400 Milyon Türk Lirası yatırım ile soğuk tamiri tamamlanan ve Türkiye’deki 6. düzcam hattı yatırımımız olan Yenişehir Fabrikasındaki 240 Bin Ton/yıl kapasiteli fırınımız bugün itibariyle ateşlenmiştir. SMRFA… Şirket paylarında öngörülmesi planlanan İmtiyazlı Grupların kaldırılmasına ilişkin, 02.04.2021 tarihli ve 011 nolu Yönetim Kurulu Kararı ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922900

TSPOR… Şirket ile Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. arasında, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Mekap Deri, Şirkete, reklam ve sponsorluk bedeli olarak toplam 1.900.000.-TL+KDV ödeyecektir.

UTPYA… Şirketimiz mülkiyetinde bulunan “Utopia World Hotel’in satış süreci Adalı Otelcilik Tur. Org. Tic. A.Ş. ile görüşmelerin olumlu sonuçlanması ile birlikte 30.03.2021 tarihi itibariyle sona ermiştir. Şirketimiz turizm sektörünün konjonktürel gelişmelere yüksek duyarlılığından ötürü bu sektördeki faaliyetlerine son verme kararı almıştır. Bu satış sonucunda şirketimiz finansal olarak güçlü hale gelmiştir. Finansal güce ulaşmamız ile birlikte geleceğe dönük hedeflerimiz üzerine yoğunlaşmış iken Borsa İstanbul’un Pazar değişikliği kararı ile karşılaşmış bulunmaktayız. Borsa İstanbul yönetimi tarafından, şirketimize ait otel’in satış sürecinin tamamlandığına ilişkin 30.03.2021 tarihli kap açıklamamız sonrasında şirketimiz paylarının yakın izleme pazarına alındığı bilgisi tüm yatırımcılarımıza ve tarafımıza ulaşmıştır. Borsa İstanbul tarafından alınan bu karar konusunda şirketimizin bir bilgisi olmadığını, şirketimizin de tüm pay sahipleri ile eş zamanlı olarak bu kararı öğrendiğini ve şirketimiz yönetim kurulunun bu kararın düzeltilmesi için her türlü girişimde bulunacağını belirtmek isteriz.

VKGYO… 02 Nisan 2021 tarihli Şirket 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ekte yer alan kâr dağıtım tablosu onaylanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922970

VESBE… 15.03.2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuruya dair onay SPK’nın 01.04.2021 tarihli ve 2021/17 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Youtube video indir