Piyasadan haberler

ARCLK… Şirketin 23 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2021 …
Piyasadan haberler ÇağrıMerkezin

ARCLK… Şirketin 23 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

ADESE, ITTFH… Şirketin 07.04.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda kabul edilen mevcut kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL’den 2.000.000.000 TL’na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesi değişikliği, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

AKBNK… Akbank, uluslararası piyasalardan 344.5 milyon ABD Doları ve 279 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25’tir.

ALBRK, ALK… Sermaye Piyasası Kurulu tarafından daha önce 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere verilmiş olan izin süresinin 2021-2025 yılları için (5 yıl) uzatılması, Bankamız ana sözleşmesinin 7inci maddesinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumlar tarafından onay verildiği duyurulmuştu. 31.03.2021 tarihinde Genel Kurul tarafından onaylanan Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme Tadili İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil işlemleri tamamlanmıştır.

ARCLK… Şirketin 23 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

DGGYO… Yönetim Kurulu’nun 9 Nisan 2021 tarihli toplantısında alınan karar gereğince; -Yasal düzenlemeler ile faaliyetleri durdurulan ve halen kapalı olan kiracılardan, uygulama ve kararda bir değişiklik olmadığı sürece, kapalı kaldığı dönemlere istinaden kira alınmamasına; yeme-içme kiracılardan uygulama ve kararımızda değişiklik olmadığı sürece, sözleşmede yazan ciro oranları üzerinden ciro kirası alınmasına, -Bunlar dışında kalan tüm kiracılara destek olmak amacıyla Mart ayı ile sınırlı olmak üzere sözleşmelerinde geçerli olan kira bedelleri üzerinden %40 oranında kira indirimi uygulanmasına, konuya ilişkin kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’da duyurulmasına, oy birliği ile karar verildi.

DGHOL… Ana ortağı olunan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ne ait hisse senetlerinin 32.000.000 adetlik bölümünün Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında tarafımızca 1 yıl içerisinde satışının gerçekleştirileceğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

DOHOL… Bağlı Ortaklık Galata Wind Enerji A.Ş. hisselerinin halka arzı için SPK onayı… Yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üretimi yapan, toplamda 269 MW kurulu güce sahip doğrudan bağlı ortaklık Galata Wind Enerji A.Ş.’nin sermayesini temsil eden hisselerinin kayda alınması ve halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Galata Wind Enerji A.Ş. (“GWIND”) payları Borsa İstanbul A.Ş. “Yıldız Pazar “da işlem görecektir. Doğrudan bağlı ortaklık Galata Wind Enerji A.Ş.’nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25’ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecektir. Ayrıca buna ilave olarak, Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam sermayesinin %5’ini temsil eden 2.673.957.000 adet payları da “ek satış hakkı” kapsamında halka arza konu edilebilecektir. Bu itibarla “ek satış hakkı” kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam sermayesinin %30’unu temsil eden 16.043.744.000 adet payları halka arz kapsamında olacaktır.

DOHOL… Yönetim Kurulunun 09.04.2021 tarihli (bugün) toplantısında; 83.000.000,-Türk Lirası ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak edilen doğrudan bağlı ortaklık Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.’nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 40.000.000,-Türk Lirası tutarında artırılarak 123.000.000,-Türk Lirası’na çıkarılmasında, sermaye artırımının Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.’nin 9 Nisan 2021 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylandığı görülerek Şirket tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarının 40.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

EKGYO… İhalesinin 2. oturumu 18.03.2021 tarihinde yapılmış olan İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nin sözleşmesi, Yüklenici Eltes İnş. Tes. San. ve Tic. A.Ş. ile 08.04.2021 tarihinde imzalanmıştır. İhale değerleri şu şekildedir; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 3.111.000.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) : %40,00 Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 1.244.400.000 TL.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Başakşehir Hoşdere 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nde (Avrupark) 655 Ada 1 Parsel 32 Derslikli Ortaöğretim Tesisinin (Projedeki Son Kısım) kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 07.04.2021 tarihinde onaylanmıştır.

ERBOS… Şirketin 09.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında SPK ‘na göre hazırlanmış gelir tablosundaki 2020 yılı dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere, brüt 20.000.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 2.000.352,49 TL’nin imtiyazlı hisselere brüt, 17.999.647,51 TL’nin imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere; toplam dağıtılacak 20.000.000,00 TL’den 3.000.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 17.000.000,00 TL’nin 31.05.2021 tarihine kadar kar payı olarak dağıtılmasına, 1.899.964,75 TL’nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

GLRYH… Şirketimizin 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer verildiği üzere, 30.000.000 TL başlangıç sermayeli ve Şirketimizin %49,99 oranında pay sahibi olduğu A1 Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kuruluş izni başvurusunun olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.04.2021 tarihli bülteninde ilan edilmiştir.

GSDHO… Şirketin %100 oranındaki bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V. ile Itochu Corporation arasında Japonya’da inşa edilecek iki adet handysize kuru yük gemisi yapımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirketin %100 oranındaki bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.’nin 09.04.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yapılmakta olan gemi yatırımlarının finansmanı amacıyla şirket ödenmiş sermayesinin 10.000.000 ABD Doları nakit artırımla 50.000.000 ABD Doları’na çıkartılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 ABD Doları’ndan 75.000.000 ABD Doları’na yükseltilmesine karar verilmiştir.

ISBIR… Şirketin 09.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; -Şirketin ödenmiş sermayesine göre %600 oranında toplam 3.810.240 TL nakit kar payı dağıtılmasına, -Dağıtılacak karın 2.338.751 TL’nin dönem karından; kalan 1.471.489 TL’nin ise olağanüstü yedek akçeden karşılanmasına, -Kar payı dağıtım ödemelerine 03.05.2021 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

KCHOL… Şirket kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarıları, bugün yapılan genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Şirketin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 14 Nisan 2021 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

KFEIN… Şirketin Siber Güvenlik alanındaki büyüme stratejileri doğrultusunda Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliğini destekleyici yerli ve milli projelerin geliştirilmesi, yeni sinerjilerin temini, rekabet avantajının yakalanması, yeni müşteriler kazanılması ve global bir oyuncu olma hedefiyle, siber güvenlik ürünlerinin bünyemize katılması için ilgili taraflarla görüşmelere başlanmıştır.

MNDRS… Şirketin 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL’den 1.250.000.000 TL’na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021- 2025 (5 yıl) uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesi değişikliği, 09.04.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 09.04.2021 tarih ve 10306 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

KUYAS… Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve günün gereklerine yönelik olarak “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesinin, “Merkez ve Şubeler” başlıklı 3. maddesinin, “Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 4. maddesinin, “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin, “Yönetim Kurulu” başlıklı 9-1. maddesinin, “Şirketin Temsili” başlıklı 9-3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine ilişkin, 22.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurusu yapılan Ana Sözleşme Tadil Metinlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.03.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-4105 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 01.04.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062901684 sayılı izni ile onayları alınmıştır. Esas sözleşme tadil metinleri yapılacak olan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

MRGYO… Sermaye Piyasası Kurulu İzahname Onayı… Şirket 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 110.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 220.000.000 TL artışla 330.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 220.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur.

OSTIM… Sermaye artırımı sonrası Şirket’in sermayesi 133.404.250 TL’ye çıkmış olup; Sermaye artırım sürecine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. maddesine ekteki gibi onay alınmıştır. Yönetim Kurulu’nun alacağı yeni kararla kayıtlı sermaye tavan tutarı için ayrıca başvuru yapılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926319

OTKAR… Şirketin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği 09.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

 RHEAG… Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 22. Maddesi birinci fıkrası (b) bendinde yer alan Girişim Sermayesi Yatırımlarına ilişkin sınırlamaya uyum sağlanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na 30.06.2021 tarihine kadar ek süre verilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış ve 30.06.2021 tarihine kadar ek süre verilmiştir.

SARKY… Şirketin 09.04.2021 tarihli olağan genel kurul toplantı gündeminin 9.Maddesinde; Esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,- TL’ye çıkarılması ve yeni yetki süresi için (2021-2025); Yönetim Kurulunun 28.01.2021 tarih ve 1625/21.02 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1947 sayılı uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı’nın 24.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061758896 sayılı izinleri gereğince Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6.Maddesi değişikliği Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

SARKY… Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2020 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki dönem kârından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 239.376.252,- TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Esas sözleşmenin 25. maddesine göre tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklara %21,25 net kâr payı verilmesini, dağıtım tarihinin 05.05.2021 olarak belirlenmesi tensiplerinize arz ederiz. Bu teklif kabul edildiği takdirde 300.000.000,-TL lik Ödenmiş Sermayenin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt %25 (0,25TL), Net %21,25 (0,2125 TL ) nakit kâr payı verilecektir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926390

SERVE… Şirketin 08.04.2021 tarihinde yapılan 2019 ve 2020 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısında şu kararlar alınmıştır. -Şirkette 2019 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2019 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 09.03.2021 tarih ve 2021.04 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu katılanların oybirliğiyle kabul edildi. -Şirkette 2020 yılı faaliyetleri zararla sonuçlanması nedeniyle 2020 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 09.03.2021 tarih ve 2021.05 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

SEYKM… Şirketin 24.02.2021 Tarihli 398 Sayılı Yönetim Kurulu Kararınca; -Şirket 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklara %86,36 oranında 19.000.000 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına, -Kar dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulması ile karar verilmiştir. 09.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun teklifi onaylanmıştır.

SISE… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlik süresinin uzatılarak 2021-2025 yılları olarak belirlenmesi ve bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin değişikliğine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.03.2021 tarih E-29833736-110.03.03-3310 sayılı yazısında uygun bulunmuştur.

TIRE… SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; “Ertelenmiş Vergi Gideri” ve “Dönem Vergi Gideri” birlikte dikkate alındığında, 64.144.573 TL tutarında “Net Dönem Kârı” oluştuğu ve bu tutar, işletme sermayesi ve yatırım planları ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağından, Yönetim Kurulu kâr payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin öneride bulunulmasına karar vermiştir.

 AKFGY… 18.12.2020 tarihli KAP açıklamamızda bildirmiş olduğumuz finansal borçların 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılması işlemleri planlandığı ve kreditörlerle mutabık kalındığı şekilde gerçekleştirilmiştir.

TMPOL… 25.000.000-TL olan Kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000.-TL’ye yükseltilmesi ve ayrıca Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev’i Ve Devri” başlıklı 6. Maddesine ait değişiklik, 08.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

TRGYO… Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve haber platformlarına Torunlar GYO ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aziz Torun’u zan altında bırakan çeşitli iddialar yer almaktadır. Bu haberlerin hiç biri gerçekleri yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aziz Torun’un şahsına ya da şirket Torunlar GYO’a ait direkt Kanal İstanbul güzergâhı üzerinde yer alan bir arazisi bulunmamaktadır. Başakşehir Kayabaşı olarak adlandırılan bölgede toplam 60.832 m2 büyüklüğündeki üç ayrı arazi, Kanal İstanbul projesinin henüz gündemde olmadığı 2008 yılında Torunlar GYO tarafından satın alınmıştır. Üstelik bu arazilerin Kanal İstanbul güzergâhı ile direkt bir yakınlığı söz konusu değildir. Kayabaşı’nda yer alan bu araziler ile ilgili bilgiler, Torunlar GYO’nun Faaliyet Raporlarında 10 yıldır yer alan kamuya açık bilgilerdir.

TSPOR… Şirket ile Özyazıcı İnşaat Ltd.Şti arasında, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Özyazıcı İnşaat, Şirkete, reklam bedeli olarak KDV dahil toplam 1.000.000.-TL ödeyecektir.

TUPRS… Şirketin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği 09.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

VKGYO… 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği, net karın % 34.52’si ve sermayenin % 8,69565’i oranında, 40.000.000,-TL temettünün bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ilişkin olarak 09.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

YATAS… Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl için geçerli olacak şekilde 150.000.000,00 TL’den, 300.000.000,00 TL’ye yükseltilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru 06/04/2021 tarihinde SPK tarafından onaylanmış olup, 09/04/2021 tarihinde de Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanarak, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında nihai kararın verilmesi için paydaşların onayına sunulacaktır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Related Posts
Piyasanın durumu ÇağrıMerkezin
Read More

Piyasanın durumu

BIST 30 Endeksi son işlem gününde %1.12 yükseliş ile 1,413 seviyesinden günü tamamladı ENDEKS NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ? BIST 30 Endeksi son ...
Piyasanın durumu ÇağrıMerkezin
Read More

Piyasanın durumu

BIST 30 Endeksi son işlem gününde %0.17 düşüş ile 1,452 seviyesinden günü tamamladı. ENDEKS NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ? BIST 30 Endeksi son işlem ...