The latest online video downloader allows you to save your favorite Instagram content in high quality for free and in less than a minute. IG Downloader - Instasupersave.

Akın: “Yeşil mutabakat tercih değil zorunluluk”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm konularıyla ilgili rapor hazırladı. Raporda, CHP’nin yeşil mutabakat …
Akın: "Yeşil mutabakat tercih değil zorunluluk" ÇağrıMerkezin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm konularıyla ilgili rapor hazırladı. Raporda, CHP’nin yeşil mutabakat konusunda öncelikleri ve Türkiye’nin dönüşümün dışında kalmaması için yapılması gereken çalışmalar sıralandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şu konulara değindi:

“CHP; Avrupa’da başlayan yeşil mutabakat dönüşümü konusunda Türkiye’nin acilen hayata geçirmesi gereken politikaları belirledi. Buna göre enerji alanında tüm yapı ve işleyiş mekanizmalarının dönüşüm doğrultusundagözden geçirilmesi; enerjinin odağında yenilenebilir enerjinin yer alması; enerji verimliliği ve teknolojiye öncelik verilmesi; kömürden çıkış stratejisinin hazırlanması ve yeşil finansman için altyapı oluşturulması için düzenlemeler yapılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeşil dönüşümü Türkiye’nin kendi özel dinamiklerine uygun bir şekilde CHP’nin yapacağını vurgulayarak, “Bu dönüşüm Türkiye için tercih değil, bir zorunluluktur” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm konularıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda, CHP’nin yeşil mutabakat konusunda öncelikleri ve Türkiye’nin dönüşümün dışında kalmaması için yapılması gereken çalışmalar sıralandı.  Raporda öne çıkan başlıklar şöyle yer aldı:

“Türkiye dinamiklerine özgü yeşil mutabakat”

Türkiye’nin enerji sektöründeki yatırımların hız kesmeden, arz güvenliği krizi yaratmadan AB ve dünyadaki eğilimlerle uyumlu bir enerji politikasına ihtiyacı bulunuyor. Bu kapsamda Türkiye’nin kendi dinamiklerinin de dikkate alındığı ülkemize özgü bir yeşil mutabakata ihtiyacı bulunmaktadır. Türkiye’de yeşil ekonomi eksenli yeni bir büyüme modelinin oluşturulması yeni imkânları da beraberinde getirecektir. Yeni büyüme modelinin sanayi, ulaştırma, enerji, finans sektörleri başta olmak üzere sağlayacağı gelişimin nitelikli ve kalıcı istihdam yaratma potansiyeli yüksektir.

“Türkiye için yşil dönüşüm kaçınılmaz”

Türkiye’de Paris İklim Anlaşması ile uyumlu bir enerji modeli oluşturulmalıdır. Yerel yönetimler, iş dünyası, sivil toplum ve üniversitelerin ortak katılımıyla dönüşüm modeli belirlenmelidir. Yeşil dönüşüm çevre ve doğanın yanı sıra tüm üretim, hizmetlerin düşük karbonlu bir şekilde nasıl yapılacağını ilgilendirmektedir. Bu kapsamda; karbon vergileri başta olmak üzere ilave maliyet ve finansa erişimde engelleri yaşamamak için yeşil mutabakat dönüşümü yapılmak zorundadır.

“Tüm yapı ve işleyiş gözden geçirilecek”

CHP;sosyal adaleti sağlamak, enerji yoksulluğunu azaltmak ve asgari enerjiye erişimi doğal hak olarak kabul etmektedir. En piyasacı haliyle bile regülasyonlarınbüyük önem taşıdığı enerji sektöründe hukuki ve teknik olarak tüm yapı ve işleyiş mekanizması dönüşüm kapsamında gözden geçirilecektir. Bu kapsamda destekleme mekanizmaları; yerli ve yeni teknolojilerin desteklendiği ve bütün paydaşların ortak karar alacağı bir yapıya dönüştürülecek.

“Enerjinin odağı yenilebilir enerji olacak”

Dünya ile uyumlu, düşük karbonlu, fosil yakıt kullanımının azalacağı yenilenebilir enerji yatırımları enerji politikalarının odağında yer alacak. Özellikle güneş ve rüzgar santrallerinin ucuzlayan yatırım maliyetlerini fırsata çevirerek elektrik fiyatlarının da düşürülebileceği farklı modeller hayata geçirilecek. Enerji kooperatifçiliği ve hane halkına yönelik çatı uygulamalarının özendirildiği; belediyelerde güneş, çöpten enerji üretimine dayalı modeller hayatageçirilecek. CHP kendi enerjisini üreten evler, mahalleler yaratmayı hedeflemektedir.

“Enerji verimliliği ve teknolojiye öncelik verilecek”

CHP; enerji verimliliğinde kaçırılan fırsatı yakalayacak. En ucuz ve en temiz enerji tasarruf edilen enerjidir. Buna göre sanayi ve binalarda enerji verimliliği ile düşük karbon hedefleri yakalanacak, enerji kaynaklı cari açık azalacaktır. Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde makine parkı üretimi için çalışmalar yapılacaktır. Özellikle güneş paneli üretiminde Türkiye çevre coğrafyada dikkate alınarak üst olarak konumlanacaktır.  

“Kömürden çıkış stratejisi hazırlancak”

 Çevreye etkisi, verimliliği ve halk sağlığı gibi etkenlerle mevcut termik santraller gözden geçirilecektir. Yeni termik santral yatırımı yapılmayacaktır. Türkiye’yi düşük karbonlu kalkınma stratejisini hazırlarken; mevcut termik santralleri ve kömür üzerindeki istihdamı da mağdur etmeden Türkiye’nin kömürden çıkış yol haritasını CHPhazırlayacak. 

“Yeşil finans için altyapı oluşturacak”

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyen yatırımlar yeşil finansman ile hayata geçirilebilir. Bu kapsamda, yeşil finansmana erişim sağlanması için gerekli altyapı oluşturulacaktır. Başta merkez bankaları olmak üzere finans sektörü dünyada büyük bir dönüşümden geçmektedir. Yeşil alanlara, yenilenebilir enerjiye, yeşil sanayi alanlarına yatırım yapmak isteyen uzun vadeli fonlar mevcuttur. Yeşil tahvil ve iklim tahvili dünyada en önemli finansman aracı olmaktadır. Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’da yeşil finansman ve sürdürülebilir kalkınma konularında düzenlemeler hayata geçirilecektir.

 “Dönüşüm tercih değil, zorunluluk”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Türkiye’nin dünyanın gittiği yoldan ayrılamayacağını belirterek, “Dünya genelinde fosil yakıtlar terk edilirken yenilenebilir enerjiye öne çıkıyor. AKP’nin yaptığı eksik, yetersiz kalkınma politikaları yerine dünya ile uyumlu olan yol haritalarını izleyeceğiz. Türkiye’nin yeşil mutabakatının mimarı CHP olacaktır” diye konuştu. Avrupa’da başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeşil dönüşümü Türkiye’nin de hayata geçirmek zorunda olduğuna işaret eden CHP’li Akın; “Türkiye ihracatının yarısından fazlasını Avrupa’ya yapıyor. Dolayısıyla bu dönüşüm bir tercih değil, zorunluluktur. Eğer ülke olarak bu konuda harekete geçmezsek; Avrupa ithal edilen ürünlere “sınırda karbon düzenlemesi” mekanizmasıyla vergi getirmeyi planlıyor. Bu dönüşüm olmazsa Türkiye’nin karşılaşacağı yıllık maliyet en az 1,8 milyar Euro olarak hesaplanıyor” diye konuştu.”

Kaynak:CHP

Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Online roulette, blackjack, baccarat and all sorts of live dealer games at New Gambling Sites in Australia