Instagram video indir

Global Yatırım’da sermaye artırımı

Global Yatırım Holding A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli sermaye artırımı yapılmasına ilişkin bildirim yaptı. Global Yatırım Holding …
Global Yatırım'da sermaye artırımı ÇağrıMerkezin

Global Yatırım Holding A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli sermaye artırımı yapılmasına ilişkin bildirim yaptı.

Global Yatırım Holding A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli sermaye artırımı yapılmasına ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirket esas sözleşmesinin sermaye ve payların türü başlıklı 6. ve sermayenin artırılması başlıklı 8. maddesinde verilmiş bulunan yetkiye istinaden, şirketin 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL olan çıkarılmış sermayesinin 324.111.590,07 artırılarak tamamı nakden karşılanmak üzere 650.000.000 TL’ye artırılması, sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda detaylandırıldığı üzere grubun borçlarının ödenmesinde kullanılması, sermaye artırımı sonucunda çıkarılacak pay senetlerinin şirket esas sözleşmesinin sermayenin artırılması başlıklı 8. maddesinde belirtildiği şekilde imtiyazsız ve (C) grubu olarak belirlenmesi, artırılan 324.111.590,07 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden her biri 1 kuruş nominal değerli 32.411.159.007 adet payın nama yazılı olarak ihraç edilmesi, mevcut pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve esas sözleşmenin 8. maddesi uyarınca yönetim kurulumuz nominal değerinin üzerinde primli pay senedi çıkarmaya yetkili olduğundan, yönetim kuruluna verilen yetki dahilinde mevcut pay sahiplerinin pay alma hakkı 1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL üzerinden kullandırılması, pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesi, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesi, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal fiyatın aşağısında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş’nin ilgili piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesi, 2 günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilmesi, Borsa İstanbul A.Ş’nin ilgili piyasasında süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılması, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş’nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması, yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gereklilikler ve şirketin tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca şirket esas sözleşmesinin sermaye ve payların türü başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi, çıkarılmış sermayenin 650.000.000TL’ye artırılması için gerekli iznin ve şirket esas sözleşmesinin sermaye ve hisse senetleri başlıklı 6. maddesinin yeni şekline uygun görüşün alınması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulması, sermaye artırımı işlemleri kapsamında Global Menkul Değerler A.Ş’nin yetkili aracı kurum olarak belirlenmesi, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ile diğer tüm merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması için şirket imza sirkülerinde yetkili kişilere yetki verilmesi ve işbu bedelli sermaye artırım sürecinin tamamlanması ile birlikte şirketin halihazırda iç kaynaklarında hisse senedi ihraç primlerinde yer alan 192.110.841,59 TL’lik kısmın ve işbu bedelli sermaye artırımının primli surette gerçekleşmesi dolayısıyla hisse senedi ihraç primlerine eklenecek tutarın işbu bedelli sermaye artırımı sürecinin tamamlanmasından sonra yapılabilecek bedelsiz sermaye artırımında kullanılmasının bilahare değerlendirilmesine karar verildi.”

Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
USDTRY analizi ÇağrıMerkezin
Read More

USDTRY analizi

Yeni haftaya yurtiçinden gelen enflasyon verisi ile başlanmış ve Türk Lirası fiyatlamalarında bu konu haftanın ilk günlerinde önemli etki etmişti ...
Arzum'da denetçi seçimi ÇağrıMerkezin
Read More

Arzum’da denetçi seçimi

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'de denetçi seçimi yapıldı. Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'de denetçi ...
Youtube video indir