The latest online video downloader allows you to save your favorite Instagram content in high quality for free and in less than a minute. IG Downloader - Instasupersave.

Işık Plastik’ten kar dağıtımı

Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş, kar payı dağıtacak. Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş, kar payı dağıtacak …
Işık Plastik'ten kar dağıtımı ÇağrıMerkezin

Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş, kar payı dağıtacak.

Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri:XI no:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem karı 65.507.546,64 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2020/ 4. dönem geçici vergi beyannamesine göre mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 65.472.239,78 TL’dir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan birinci tertip kanuni yedek akçe toplamı 65.249,95 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin % 20’sine ulaşmadığından Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 65.472.239,78 TL net dönem karından 17.474.729,36 TL geçmiş yıl zararı düştükten sonra kalan 48.234.934,24 TL üzerinden % 5 oranında (2.411.746,71 TL) birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri: XI no:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 65.507.546,64 TL tutarındaki net dönem karından 25.034.104 TL geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan 40.473.442,64 TL tutarından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 2.411.746,71 TL birinci tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 38.061.695,93 TL tutar ile ulaşılan 38.061.695,93 TL net dağıtılabilir dönem karının % 5′ i olan 1.903.084,80 TL’nin birinci temettü olarak dağıtılmasına, ortaklara dağıtılacak toplam 1.903.084,80 TL birinci temettü tutarı, ödenmiş sermayenin % 5’lik kısmın altında kaldığından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmamasına, yasal kayıtlarımıza göre kalan 36.158.611,13 TL karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan birinci temettü tutarı olan 1.903.084,80 TL kar payının şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2020 yılı karından herhangi bir istisnaya ve Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61. maddesi kapsamında yatırım indirimi istisnasına tabi olmayan kısmından brüt 1.903.084,80 TL tutarın ortaklara dağıtılması ve kar payı dağıtımının 30.06.2021 tarihine kadar yapılmasına, bu hususların şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verildi.”

Hibya Haber Ajansı

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Hedef Girişim'den yatırım ÇağrıMerkezin
Read More

Hedef Girişim’den yatırım

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş, girişim yatırımına ilişkin bildirim yaptı. Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş, girişim ...
Online roulette, blackjack, baccarat and all sorts of live dealer games at New Gambling Sites in Australia