The latest online video downloader allows you to save your favorite Instagram content in high quality for free and in less than a minute. IG Downloader - Instasupersave.

Piyasadan haberler

 KRTEK… Sermayesine %40 oranında 40.000 TL ile iştirak ettiğimiz, 100.000 TL sermayeli gayri faal durumda bulunan Molu Dış Ticaret A.Ş. kapanma …

 KRTEK… Sermayesine %40 oranında 40.000 TL ile iştirak ettiğimiz, 100.000 TL sermayeli gayri faal durumda bulunan Molu Dış Ticaret A.Ş. kapanma sürecine girmiş olup, bu durum 16.04.2021 tarihli ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

ADESE, ITTFH… Şirket ile Aydın Yatırım Grup Sanayi Ticaret Ltd. Şti ( Yüklenici ) arasında 16.04.2021 tarihinde, mülkiyeti Şirkete ait olan Konya İli, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 24026 ada, 65 parselde yer alan 22.191 metrekare arsa üzerinde ” Kat / Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi” imzalanmıştır. Sözleşmeye göre, ruhsat alınmasını müteakiben 18 ay içerisinde tamamlanması öngörülen projede; 34 adet Ticari / Sınai vasıflı bağımsız bölüm bulunmaktadır. Projenin finansmanı ve maliyeti bütünü ile Yüklenici Şirkete ait olup; % 50 paylaşım esasına göre, projede yer alan 17 adet Ticari / Sınai vasıflı bağımsız bölüm Şirketin uhdesine geçecektir.

AKMGY… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Sermaye ve Paylar’ başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin başvuru T.C. Ticaret Bakanlığı’nın E-50035491-431.02-00063146091 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Gerekli onayları tamamlanmış olan esas sözleşme tadil tasarısı 20.04.2021 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

ANELE… 30.03.2021 tarihli KAP duyurusu ile kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılmış olunan, proje büyüklüğü 76.500.000 Türk Lirası olan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs projesi gövde üretim ve montaj tesisleri elektrik işlerinin yapılmasına yönelik olarak sözleşme görüşmeleri tamamlanmış olup, şirketimiz ile proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. arasında sözleşme imzalanmıştır. Projenin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

BERA… Grup Şirketlerinden MPG A.Ş ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında, 8X8 Tekerlekli Kurtarıcı Aracın, Yurtiçi Geliştirme modeliyle tedarikine yönelik sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 38.500.000 EURO (38 Milyon 500 Bin) olup, teslimatlar 2 yıl içerisinde yapılacaktır.

BEYAZ… Şirketin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL’na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde esas sözleşme değişikliği, 14.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

BOSSA… Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 135.000.000 TL’den 200.000.000 TL’ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılmasına karar verilmiş olup, bu husus 15.04.2021 tarihinde Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark Küçükyalı) kapsamında, 16773 Ada 2 Parseldeki C01 ve C02 Blokların kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 15.04.2021 tarihinde onaylanmıştır. Şirket portföyündeki Nurol Life projesinde bulunan D Ofis bloğunun bir bütün olarak satışı ile ilgili olarak, bir potansiyel alıcı ile görüşmelere başlanmıştır.

ENJSA… Şirket Esas Sözleşmesinin 7 ve 10’uncu maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin 30 Mart 2021 tarihli Genel Kurul Kararı 7 Nisan 2021 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 14 Nisan 2021 tarihli ve 10309 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

 ERSU… Konya 2. Vergi Mahkemesi’nin 29.03.2021 tarihli 2020/516 E. 2021/411 K., 2020/517 E. 2021/410 K. ve 2020/518 E., 2021/412 K. sayılı, kararları ile kısmen kabul kısmen ret kararı verilerek, 2.818.258,05 TL olarak işletilecek tecil faizinin şirkete ödenmesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Söz konusu tutarın tahsili için idare nezdinde başvuru süreci en kısa sürede başlatılacaktır.

ESEN, NATEN… Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka açılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli evraklar 16.04.2021 tarihi itibarıyla teslim edilerek ön izin başvurusunda bulunulmuştur. IEYHO… 22.02.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında bağlı ortaklık Işıklar Coin Bulgaria EOOD (Işıklar Coin)’in yürüttüğü ikincil coin arzının süresi gelen talepler doğrultusunda 30 Nisan 2021 tarihine uzatıldığı bildirilmişti. Bugün itibarıyla ikincil coin arzı sonlandırılmış olup, bu süreçte 1.288.212 adet isikc satılmıştır. 16.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik’in hükümleri Işıklar Coin’in faaliyetlerini doğrudan etkilememektedir. Zira Işıklar Coin tarafından arz edilen isikc hâlihazırda bir ödeme aracı olarak kullanılmamaktadır.

 INFO, IYF… Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanının 2025 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 100.000.000 TL’den 500.000.000 TL’ye çıkarılması ve bu kapsamda ana sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek kabul edilmesine ilişkin olarak başvurunun SPK’nın 01.03.2020 tarihli onayını takiben Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvuru neticesinde Bakanlık’tan da 18.03.2020 tarihinde izin alınmıştır. SPK ve Bakanlık onaylı tadil metni 16.04.2021 (bugün) tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

 INFO, IYF… Şirketin 15.03.2021 tarih ve 28 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklara %38,10 oranında 38.100.000 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına, Kar dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmişti. 16.04.2021 (bugün) tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun teklifi 2020 yılı karından ayrılan Girişim Sermayesi Fonu kaynaklı (VUK 325/A) kapsamında Kurumlar Vergisi indiriminin kara ilavesi ile revize edilerek Kar Dağıtım Tablosuna göre onaylanmıştır.

KARTN… Şirket Yönetim Kurulu 16.04.2021 Tarih ve YK/2021-11 Sayılı toplantısında; Kocaeli İli Başiskele İlçesi Yaylacık Mah. Karamürsel Caddesi. N300 Kullar adresinde yer alan ve 30.07.1969 tarihinden beri faaliyet gösteren Fabrika Tesisinin, sicil mevzuatı gereğince Ticaret Sicil Müdürlüğünde şube olarak tescil ettirilmesine ve şube unvanının “Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kocaeli Fabrika Şubesi” olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Fabrika Tesisinin şube olarak tescil edilmesi işlemi sicil mevzuatı gereği yapılan bir işlem olup, söz konusu tescil işlemi şirket faaliyetleri üzerinde herhangi bir etki oluşturmayacaktır.

KCHOL… Şirketin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği 15.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşme ekte yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928678

 KRTEK… Sermayesine %40 oranında 40.000 TL ile iştirak ettiğimiz, 100.000 TL sermayeli gayri faal durumda bulunan Molu Dış Ticaret A.Ş. kapanma sürecine girmiş olup, bu durum 16.04.2021 tarihli ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

OZKGY… Şirketin Aydın İli Didim İlçesi Altınkum Mahallesi’nde yer alan turizm tahsisli gayrimenkulüne ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından irtifak hakkı tesis işlemleri tamamlanmış olup, 49 yıllık üst hakkı Özak GYO adına tapu siciline şerh edilmiştir.

PENGD… Şirket Esas Sözleşmesi’nin sermaye ile ilgili esasları düzenleyen 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı 13.04.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, bugün elimize ulaşmıştır. Onaylı tadil tasarısı ilişikte sunulmakta olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

RTALB… Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbı Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında, bugün (16.04.2021) firmamıza 1.800.000 adet ürün siparişi verilmiştir.

SNGYO… Şirkete ait, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, 2432 ada, 11 parselde kayıtlı olan 22.965,43 m2 alanlı arsa için Anadolu Sinerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile “Düzenlenme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Hasılat Paylaşım Sözleşmesi” imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca Anadolu Sinerji firması arsa üzerinde her türlü giderleri kendisi tarafından karşılanmak üzere bağımsız bölümler inşa edip üçüncü kişilere satacak ve satıştan elde edilen gelirin %51’ini arsa bedeli olarak Şirkete ödeyecektir. Diğer yandan Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 30.03.2021 tarih ve 2021/348 sayılı raporda, bahse konu arsanın hasılat paylaşımına konu edilmesi durumunda arsa sahibinin alması gereken hasılat payı oranı %40,05 olarak takdir edilmiştir.

ULAS… Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000- TL’den 150.000.000-TL’na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni 11.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu onaylı esas sözleşme tadil metninin onaylanması için 12.11.2020 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvuru 17.11.2020 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, Şirket 19.11.2020 tarihinde kargo yoluyla bilgilendirilmiştir. İlgili kurumlarca onayı alınmış esas sözleşme tadili 13.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul tarafından onaylanmıştır. Şirketin 13.04.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısı kararlarının tescil başvurusu Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.04.2021 tarihinde onaylanmıştır.

VERUS… Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Tarafından Yeni Alınan Maden Sahası Ruhsatı Hakkında: Şirket Verusa Holding A.Ş.’nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (“MAPEG”) tarafından açılan ruhsat ihalesinden; Tokat ili Erbaa İlçesi’nde bulunan maden sahası ruhsat ihalesini kazanmış olup, 15.04.2021 tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatı satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirket Verusa Holding A.Ş.’nin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.’nin sahip olduğu maden sahası sayısı 20 adete yükselmiştir.

YUNSA… 19.04.2021 – 22.04.2021 tarihleri arasında 4 iş günü boyunca bazı üretim bölümlerinde pandemi nedeniyle kısmi duruş planlanmıştır. Şirket faaliyetleri 26.04.2021 tarihinden itibaren tüm üretim bölümleriyle devam edecektir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Related Posts
ViOP bülten ÇağrıMerkezin
Read More

ViOP bülten

Nisan vadeli endeks kontratı dün akşam senası da dahil 1441,75 ile 1459,75 puanları arasında dalgalanarak ana senası %0,87’lik düşüşle 1446 ...
Online roulette, blackjack, baccarat and all sorts of live dealer games at New Gambling Sites in Australia