TGS Dış Ticaret’te bedelli sermaye artırımı

TGS Dış Ticaret A.Ş’de bedelli sermaye artırımı kararı alındı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi …
TGS Dış Ticaret'te bedelli sermaye artırımı ÇağrıMerkezin

TGS Dış Ticaret A.Ş’de bedelli sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 15.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 15.000.000 TL nakit (bedelli) olarak % 100 oranında artırılarak 30.000.000 TL’ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına, nakden artırılan 15.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların 1.200.000 Türk Liralık nominal değerli kısmı A grubu nama yazılı ve 13.800.000 Türk Liralık nominal değerli kısmı B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine, ortaklarımızın nakit olarak artırılan 15.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (= 1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL’den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine, nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına, kalan payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa’da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1,(a) hükmü çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesine, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı işlemleri kapsamında Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş’nin aracı kurum olarak belirlenmesine, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Küresel piyasalar ÇağrıMerkezin
Read More

Küresel piyasalar

Dün ABD piyasaları, Mart ayı FOMC toplantı tutanaklarında makro görünümde kaydadeğer iyileşme görülene kadar destekleyici politikalarının ...