Instagram video indir

Resmi Gazete başlıkları

7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7316 Amme …
Resmi Gazete başlıkları ÇağrıMerkezin

7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– 2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3858)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3859)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Bissau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3860)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3861)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Maarif Vakfının Statüsü ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3862)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II’sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3864)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3865)

–– Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3866)

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

–– 20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 4/12/2018 Tarihli ve 2/2018 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının 1/1/2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3863)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3867)

–– Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlara 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İçin Isınma Amaçlı Kömür Dağıtımına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3868)

–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3869)

–– 2021-2022 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3870)

–– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi Kapsamında Dış Temsilcilik Niteliği Taşımayan Geçici Yurtdışı Teşkilatı Olarak 10 Yıllık Proje Süresiyle Sınırlı Olacak Şekilde Kurulan ve Teşkilat Merkezi Lefkoşa Olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Proje Müdürlüğünün Görev Süresinin 7/9/2031 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3871)

–– Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi (Cumhuriyet Meydanı) Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3872)

–– Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Çayırönü (Yeşilmezra) Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3873)

–– Denizli İlinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3874)

–– Denizli İlinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3875)

–– Tunceli İlinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3876)

–– Aydın İlinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3877)

–– Malatya İlinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3878)

–– Ankara İli, Ayaş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Şıngırdaklıin Mağarası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3879)

–– Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Soğanlı Köyü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3880)

–– Antalya İli, Demre ve Finike İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Beymelek Kıyı Bandı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3881)

–– İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 31. Grup Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3882)

–– Çankırı İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Çorak Yerler Fosil Lokalitesi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3883)

–– Edirne İli, Keşan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Mecidiye Köyü, Uzunkum Koyu ve İthalyan Koyu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3884)

–– Sivas İli, Gürün İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Gökpınar Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3885)

–– “154 kV Karaman OSB-Ereğli Enerji İletim Hattı Projesi” ve “154 kV Çumra-Karaman Brş. N. Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi” ile “154 kV (Karaman-Ereğli) Brş. N.-Karaman OSB Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3886)

–– Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Hanlar Bölgesi Olarak Bilinen Alanda Yer Alan Hanların Meydana Çıkarılması Amacıyla Yürütülecek “Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılarak Gelecek Nesillere Aktarılması” Temalı Proje Çalışmaları Kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3887)

–– Kayacık Projesi (GAP) Kapsamında Yer Alan Kayacık Sulaması 1. Kısım (Kayacık+Doğanpınar) İnşaatının Tamamlanması Amacıyla Ekli Haritada Gösterilen Güzergâhlara İsabet Eden Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Doğanpınar ve Kaşyolu Mahalleleri Sınırları İçerisindeki Taşınmazlar ile Malzeme Ocakları ve Depo Yerleri İçin İhtiyaç Duyulacak Diğer Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3888)

–– Ardahan İli, Posof İlçesi, Merkez Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan 143 Ada, 10 Parsel Numaralı Taşınmazın, İlçenin İhtiyacı Olan Atık Su Arıtma Tesisinin Yapımı Amacıyla Posof Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3889)

–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Ekli Haritada Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3890)

–– Sakarya İli, Erenler İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, E80 Otoyolu ile D-100 Karayolundan Şehre Alternatif Giriş Sağlayacak Ulaşım Güzergâhının Açılması Amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3891)

–– 154 kV Yaylaköy TM ve Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3892)

–– Konya İli, Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, 2. Etap TOKİ Konutlarının Ulaşım, Elektrik, İçmesuyu ve Kanalizasyon Bağlantılarının Yapılacağı Yolun İnşası Amacıyla Hadim Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3893)

–– Bazı Taşınmazların, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Sınırlarının Genişletilmesi Amacıyla Uşak İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3894)

YÖNETMELİK

–– Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/1/2021 Tarihli ve 2016/1808 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Youtube video indir