Instagram video indir

Çanakkale Belediyesi Personal Alımı Ocak 2022

Çanakkale Belediyesi Personal Alımı Ocak 2022 ÇağrıMerkezin

Çanakkale Büyükşehir belediyesi personel alımlarında Ocak 2022 tarihinde 3 adet ilanla birlikte toplam 8 kişi alacaktır.

  • 1 Adet Makine Mühendisi
  • 5 adet Su Kanalı işçisi
  • 2 Adet Büro hizmetleri Bayan çalışan

alıncaktır. Haberimizin detaylarında işkur üzerinden yayınlanan işlere göz atabilirsiniz.

Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh. Müt. Tic. San.A.Ş. 11.01.2022

Çanakkale Kentsel Hizmetler açtığı ilanda 1 personel alımında adaylar, Makine Mühendisi olarak T.C. vatandaşı olmak, askerlik hizmetini tamamlamış olmak, Lisans düzeyde ilgili bölümden mezun olmak, Çanakkale içerisinde ikamet ediyor olmak, görevini devam ettiremeyecek düzeyde bir hastalığının olmaması, emekliliğe hak kazanmamış veya emekli olmayan, en az 1 yıllık deneyime sahip olan adayların başvuru yapması istenmektedir.

Çanakkale Belediyesi Personal Alımı Ocak 2022 ÇağrıMerkezin
Çanakkale Belediyesi Personal Alımı Ocak 2022 9

Çanakkale Kepez Hizmet Grupları A.Ş. 10.01.2022

Çanakkel Kepez hizmet grupları açtığı ilanda 5 Su kanalı işçisi olarak personel alımında adaylar, 18 yaşından büyük, devlete karşı suç işlememiş, hastalığı olmayan, İlköğretim ve liseden mezun olan ve Çanakkale merkez ilçelerinde ikamet eden adayların başvuru yapabilir. Başvuru için kimlik fotokopisi, öğrenim belgesi ve ikametgah belgesi yeterli olacaktır.

Çanakkale Belediyesi Personal Alımı Ocak 2022 ÇağrıMerkezin
Çanakkale Belediyesi Personal Alımı Ocak 2022 10

Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizm. San. Tic. A.Ş. 12.01.2022

Çanakkale küçükkuyu Kent Hİzmetleri açtığı ilanda 2 adet büro hizmetlisi olarak alacağı personelde aradığı şartlar, Dilekçe, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, kimlik fotokopisi, öğrenim belgesi yeterli olacaktır. Adayların şahsen başvuru yapması ve eksik belge ile başvuranların işe alınmayacağı bilgisi de net şekilde yer veriliyor.

Çanakkale Belediyesi Personal Alımı Ocak 2022 ÇağrıMerkezin
Çanakkale Belediyesi Personal Alımı Ocak 2022 11

Çanakkale Belediyesi’ne ilk defa atanmak üzere memur alınacaktır

Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra No Alınacak Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı

1

İtfaiye Eri

G.İ.H.

10

5
İtfayecilik ve Yangın Güvenliği Meslek Yüksek Okulundan Mezun olmak ve En az (C) sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak
Erkek

KPSSP93

En az 70
Puan

2

Zabıta Memuru


G.İ.H.


8


5
Herhangi bir Lisans programından
Mezun olmak ve En az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak


Erkek/Kadın


KPSSP3


En az 70
Puan


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Çanakkale Belediyesinin boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış

olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Related Posts
Youtube video indir